Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

Το μέγεθος του προβλήματος των ρευματικών παθήσεων στην Ελλάδα, Ελληνικό 'Ιδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών

Το μέγεθος του προβλήματος των ρευματικών παθήσεων καθορίζεται από δύο παράγοντες:
 • Από τον επιπολασμό τους, δηλ. από τη συχνότητά τους, στο γενικό πληθυσμό
 • Από τις επιπτώσεις  τους στους ίδιους τους ασθενείς και στις οικογένειές τους, στο κοινωνικό σύνολο, στο σύστημα υγείας και στην εθνική οικονομία.
Πρόσφατα το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών, προκειμένου να μελετήσει το μέγεθος του προβλήματος των ρευματικών παθήσεων στην Ελλάδα, αλλά και πολλές άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με τις παθήσεις αυτές,  οργάνωσε και πραγματοποίησε με τη συνεργασία πολλών γιατρών ρευματολόγων την πρώτη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις (Ελληνικά / Αγγλικά) στο γενικό πληθυσμό ενηλίκων (άτομα ηλικίας 19 ετών και πάνω) της χώρας μας. Πολλά από τα ευρήματα της έρευνας έχουν ανακοινωθεί σε πολλά πανελλήνια και διεθνή ρευματολογικά συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά.
Η έρευνα διεξήχθη σε 2 αστικές, 2 ημιαστικές και 5 αγροτικές περιοχές στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα με συνολικό πληθυσμό ενηλίκων 14.233 (Εικόνα 1).Εικόνα 1. Περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδος στις οποίες διεξήχθη η έρευνα.
Οι γιατροί ρευματολόγοι, που πραγματοποίησαν την έρευνα, επισκέφθηκαν τους ενήλικες κατοίκους των περιοχών αυτών στα σπίτια τους είτε πόρτα-πόρτα είτε μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση. Το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα ήταν πολύ μεγάλο, 82%.
Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας σε σχέση με τη συχνότητα και τις επιπτώσεις των ρευματικών παθήσεων στο γενικό πληθυσμό των ενηλίκων της χώρας μας.

Ποια είναι η συχνότητα των ρευματικών παθήσεων στο γενικό πληθυσμό;
 

 • Οι ρευματικές παθήσεις είναι πολύ συχνές, αφού ο συνολικός επιπολασμός τους, δηλ. η συνολική συχνότητά τους,  βρέθηκε στο επίπεδο του 26,9% των ενηλίκων. Με άλλα λόγια 1 στους 4 Έλληνες ενήλικες παρουσιάζει κάποια ρευματική πάθηση. Συνολικά 2.345.000 ενήλικες Έλληνες πάσχουν από ρευματικές παθήσεις.
 • Οι ρευματικές παθήσεις προσβάλλουν σημαντικά συχνότερα τις γυναίκες από ό,τι τους άνδρες, αφού 33,7% των ενήλικων γυναικών (συνολικά 1.497.000 γυναίκες) και 19,9% των ενήλικων ανδρών (συνολικά 848.000 άνδρες) προσβάλλονται από ρευματική πάθηση.
 • Η συχνότητα των ρευματικών παθήσεων αυξάνει με την πρόοδο της ηλικίας.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις των ρευματικών παθήσεων στους ίδιους τους ασθενείς, στις οικογένειές τους, στο κοινωνικό σύνολο, στο σύστημα υγείας και στην εθνική οικονομία;

Σε σύγκριση με όλες τις άλλες ομάδες παθήσεων στο επίπεδο του γενικού πληθυσμού ενηλίκων:
 • Οι ρευματικές παθήσεις είναι το πιο συχνό χρόνιο πρόβλημα υγείας, αντιπροσωπεύοντας το 39% όλων των χρόνιων παθήσεων. Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις με ποσοστό ευθύνης 25%.
 • Οι ρευματικές παθήσεις είναι το πρώτο αίτιο και ευθύνονται για το 47% της  μακροχρόνιας λειτουργικής ανικανότητας. Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις με ποσοστό ευθύνης 22%.
 • Οι ρευματικές παθήσεις είναι το πρώτο αίτιο και ευθύνονται για το 26% του βραχυχρόνιου περιορισμού των  δραστηριοτήτων, όπως απουσίες από την εργασία κ.λπ. Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος με ποσοστό ευθύνης 22%.
 • Οι ρευματικές παθήσεις είναι το πρώτο αίτιο και ευθύνονται για το 20% όλων των ιατρικών επισκέψεων. Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις με ποσοστό ευθύνης 18%.
 • Οι ρευματικές παθήσεις είναι μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις το δεύτερο αίτιο και ευθύνονται για το 24% της λήψης φαρμάκων με ιατρική συνταγή.
 • Οι ρευματικές παθήσεις είναι μετά τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος το δεύτερο αίτιο και ευθύνονται για το 18% της λήψης φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή.     
 • Οι ρευματικές παθήσεις είναι το κυριότερο αίτιο νοσηρότητας, απουσιών από την εργασία και μακροχρόνιας λειτουργικής ανικανότητας στον εργαζόμενο πληθυσμό, δηλ. σε άτομα ηλικίας 19-65 ετών.

Συμπεράσματα

Είναι, επομένως, σαφές ότι οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν ένα μέγιστο και πολυδιάστατο πρόβλημα δημόσιας υγείας, Γι’ αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας κατά τη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια του σχεδιασμού και προγραμματισμού:
 • Της προπτυχιακής εκπαίδευσης, αλλά και της μεταπτυχιακής και της   συνεχιζόμενης δια βίου ιατρικής εκπαίδευσης σε θέματα Ρευματολογίας των γιατρών άλλων ειδικοτήτων, όπως π.χ. των γιατρών που ειδικεύονται ή έχουν ειδικευτεί στην Παθολογία και στη Γενική Ιατρική.
 • Της έρευνας.
 • Της παροχής των υπηρεσιών υγείας.
Σήμερα, χάρις στις σημαντικές προόδους της Ρευματολογίας , του κλάδου δηλ. της Ιατρικής που ασχολείται με τη μελέτη, την έρευνα, τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των ρευματικών παθήσεων, είναι εφικτή η αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών, επιτυγχάνοντας καταστολή και ύφεση των κλινικών τους εκδηλώσεων, με δύο προϋποθέσεις:
 • Την έγκαιρη διάγνωση
 • Την πρώιμη και ορθή θεραπευτική παρέμβαση
Οι προϋποθέσεις αυτές μπορεί να εξασφαλιστούν με τη λήψη από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας των παραπάνω μέτρων και την εφαρμογή τους σε πανελλήνια κλίμακα.

HLA B27,http://rheumatology.my/?p=1185

Less than 5% of individuals who are HLA B27 positive develop ankylosing spondylitis. However, in relatives of AS patients, who are HLA B27 positive, 20% of them will develop AS.

Although HLA B27 is the primary susceptibility gene in AS, it is not a pre-requisite for developing AS.  Homozygous HLA B27 tends to have a more severe disease as opposed to heterozygous HLA B27. The sensitivity of HLA B27 is also variable depending on the population in question. So local data may be important. Non-HLA genes may also have a role. There are other gene loci that may also be associated with AS, eg ERAP 1. Apart from ERAP1, IL23R polymorphisms or IL17 polymorphisms may have a role.

Here we are introduced to the existence of HLA B27 negative AS, where the diagnosis is delayed by 11.5 years as opposed to 8.5 years. In those who are HLA B27 negative, screening other HLA regions HLA B60 may yield positive results. There are 70 HLA B27 subtypes with HLA B2*705 being the most common. HLA B2*706 and HLA B2*709 is not associated with AS however.

HLA B27 misfolding has been implicated in disease pathogenesis.  HLA-B27 misfolding is associated with Endoplasmic Reticulum stress that results in activation of the Unfolded Protein Response(UPR).
Turner et al, HLA-B27 Misfolding in Transgenic Rats Is Associated with Activation of the Unfolded Protein Response, The Journal of ImmunologyAugust 15, 2005 vol. 175 no. 4 2438-2448

Benefits of Exercise | Fight Arthritis Pain

Benefits of Exercise | Fight Arthritis Pain

Back Pain and the Evolution of the Human Spinehttp://backpainmd.com/back-pain-101-spine/

Although the human spine evolved over millions of years to support a creature that walked upright (we were likely back pain free before that!), our spine still carries with it traces of our ancestry. For most primates, the spine serves as a “suspension bridge” from which all other structures and vital organs hang down. The primate spine is quite efficient when used this way, but the human spine went from being a horizontal suspension bridge to a vertical support column – a very dramatic shift. While our spine is definitely better suited for vertical support than, say, a chimp’s spine, our spine is more like a random compromise between suspension bridge and column than a completely different structure from that of our primate cousins. When you add our evolutionary disadvantages together with our modern lifestyle, you might say we are structurally fated to experience significant back pain issues (Source: PBS.org ). Read more on Back Pain 101 – Spine Design…

Back pain on Wikipedia

Wikipedia on Back Pain

Back pain (also known as dorsalgia) is pain felt in the back that usually originates from the muscles, nerves, bones, joints or other structures in the spine.
Back pain can often be divided into neck pain, upper back pain, lower back pain or tailbone pain. Back pain may have a sudden onset or can be a chronic pain; back pain can be constant or intermittent, stay in one place or radiate to other areas. Back pain may be a dull ache, or a sharp or piercing or burning sensation. Back pain may radiate into the arm and hand), in the upper back, or in the low back, (and might radiate into the leg or foot), and may include symptoms other than back pain, such as weakness, numbness or tingling.
Back Pain is one of humanity’s most frequent complaints. In the U.S., acute low back pain (also called lumbago) is the fifth most common reason for physician visits. About nine out of ten adults experience back pain at some point in their life, and five out of ten working adults have back pain every year
The spine is a complex interconnecting network of nerves, joints, muscles, tendons and ligaments, and all are capable of producing back pain. Large nerves that originate in the spine and go to the legs and arms can make pain back radiate to the extremities.

Rocky Mountain Arthritis,http://rockymountainarthritis.org/

Welcome to Rocky Mountain Arthritis.  This site is not affiliated or has any connection to the Rocky Mountain Arthritis Foundation.   The scope of the arthritis site has not changed.  We are dedicated to providing information to help prevent the onset of arthritis in people of all ages.  We will kick off the website with these easy and effective arthritis pain remedies to help with arthritis pain.
Stretching should be an integral part of each and every day.  Stretching is good not only for the arthritis pain sufferer; but for everyone.  Stretching helps to warm up muscles and tendons.  This makes them more pliable and loose which will result in reduced likelihood to injury and wear and tear. Try to spend 10 minutes each day stretching every major muscle group.
Once you have stretched or exercised, cool down properly.  Rest in a cool environment preferably with a cool spray mist of water.  Apply cold compresses to areas that may create arthritis pain and swelling.
Protect your joints. Don’t keep your joints in the same position as they tend to stiffen with sedentary exposure.  Always be aware of what you are getting ready to do and use  the strongest available joints available for whatever the task.
Exercise every single day of your life.. Exercise can help reduce arthritis pain and joint stiffness.  It increases flexibility and muscle strength. It can also help with weight control (see next paragraph), stress management, and helps you feel better in general. The Arthritis Foundation can provide a great list of exercises to help reduce arthritis pain and swelling.
Always try to keep proper balance of your weight.  Being overweight can create strain and impact on muscles and weight bearing joints all the time, not just with exercise.  Arthritis pain will proliferate.  Controlling your weight (or losing weight) can actually reduce the risk of osteoarthritis, can slow the onset of regular arthritis and even reduce the pain of those currently with arthritis.
Consider getting a massage. Massage therapy can relieve your pain, soothe stiff sore muscles, reduce inflammation and swelling. Make sure you utilize someone with experience in massage therapy; or, consider taking massage classes to learn for yourself or loved one.
Get a confirmed diagnosis of your arthritis or whatever your pain and/or swelling may be. If you are experiencing symptoms like pain, stiffness and swelling, you should consider seeing a doctor and getting a proper diagnosis. Remember that there are over one hundred different types of arthritis. It is important to get the specific diagnosis for the type of arthritis you have so that you can treat it.
Take your medication according to your doctor’s instructions.  Some treatments may take longer than others.  Don’t stop taking your medication just because you feel no different.  Ask your doctor.  In fact, drill your doctor with every question you can think of.   Doing this will help you understand the treatment process and how it will affect you.
Set up a Google search, subscribe to an arthritis publication or consider checking this Rocky Mountain Arthritis site often for news and new treatment methods.  Educating yourself (remember to ask questions) and not just relying on your physician is the key to getting the best treatment available.
Thank you for visiting Rocky Mountain Arthritis.  I hope you or your loved one will feel better.  God bless.

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Τι χρειαζονται τα κυτταρα μου για να τραφουν σωστα και να με διατηρησουν υγιη?

    Ειτε μιλαμε για αυτοανοσα νοσηματα,ειτε για οποαδηποτε αλλη ασθενεια,η σημασια της διατροφης μας στην αντιμετωπιση τους,ειναι μεγαλη.
    Ενιωσα εκπληξη  οταν συνηδητοποιησα πως τρωγωντας π.χ. ενα πιατο μακαρονια με κιμα,χορταστικο και απολαυστικο,ουσιαστικα το σωμα μου μενει πεινασμενο και αδυναμο.
    Τι ειναι το σωμα μου?Ενα συνολο απο κυτταρα,που συνεργαζονται μεταξυ τους.χρειαζεται λοιπον κυτταρικη τροφη,δηλαδη δομικα υλικα για να παραγει ο,τι το κραταει υγειες,πρωτεινες,πυρινικα οξεα κ.τ.λ.
    Παλιοτερα,οντως τα δομικα αυτα υλικα υπηρχαν στις τροφες μας.Για παραδειγμα τρωγαμε  μια ντοματα και αποκτουσαμε μερικες εκατονταδες μοναδες σιδηρου.Προσφατα,κανωντας μια μικρη ερευνα,εμαθα πως μια ντοματα σημερα,μετα απο,ποσες αραγε,γενετικες επεμβασεις,εχει μια και μοναδικη μοναδα σιδηρου!Εμεις,λοιπον,θα φαμε τη χωριατικη σαλατα,αλλα τα κυτταρα μας δεν θα λαβουν το σιδηρο τους.Ετσι σε λιγες ωρες θα στειλουν σημα στον εγκεφαλο πως πεινουν και 8α νιωσουμε κι εμεις παλι πεινασμενοι και θα ξαναφαμε.Αυτο επαναναλαμβανεται καθημερινα,ωσπου να παχυνουμε,αλλα να εξακολουθουμε να ζουμε με ενα σωμα εξαντλημενο απο ενεργεια.
    Σκεφτειτε τα λιγο ολα αυτα.Για μενα ηταν μια εκπληξη,οταν πρωτοηρθα σε επαφη με αυτη την αληθεια.Αν σας ενδιαφερει το θεμα,επικοινωνηστε μαζι μου.Θα ηθελα να συνεχισω την ερευνα μου αυτη,να μαθω τι μου δινει ενα σημερινο μηλο,τι τα σημερινα δημητριακα κ.τ.λ. και να βρω επιτελους μια διατροφη που θα με κραταει υγιη και θα με βοηθαει να αντιμετωπιζω τους περιβαλλοντικουσ κινδυνους και τις ασθενειες.Ζητω ατομα που εχουν διαθεση να ψαξουν μαζι μου,οχι για τους πουλησω η να μου πουλησουν ετοιμες λυσεις.
    Θα συνεχισω να ενημερωνω το ιστολογιο μου και για το θεμα της διατροφης,οπως και για τα ρευματολογικα νοσηματα.
    Να ειστε καλα και να τρεφετε μυαλο και σωμα με Θετικη τροφη.